English Version

 

Rhieni

 

 Sesiynau a ffioedd
Little Girl


Dan 2 blwydd oed      
Sesiwn bore
8.30am – 1pm
£21.50 dyddiol
£97.50 wythnosol
Sesiwn prynhawn
1pm -  5.30pm
£19.95 dyddiol
£97.50 wythnosol
Diwrnod ysgol
9am – 3pm
£27 dyddiol
£125 wythnosol
Diwrnod llawn
8.30 – 5.30
£36 dyddiol
£160 wythnosol
Dros 2 blwydd oed      
Sesiwn bore
8.30am – 1pm
£19.95 dyddiol
£95 wythnosol
Sesiwn prynhawn
1pm – 5.30pm
£18.95 dyddiol
£95 wythnosol
Diwrnod ysgol
9am – 3pm
£25 dyddiol
£115 wythnosol
Diwrnod llawn
8.30 – 5.30pm
£34 dyddiol
£157 wythnosol

 

Rydym hefyd yn cynnig sessiynau cylch i blant dros dau mlwydd oed. Mae'r sessiynau yma yn rhedeg o 9yb - 11.30yb neu o 1yp - 3.30yp am tal o £10. Mae hefyd cyllid ar gael sydd yn rhoi rhwng 10 a 12.5 awr o gofal plant rhad ac am ddim yr wythnos i blant rhwng a 2 a 4 mlwydd oed. Er mwyn darganfod os oes hawl i'ch plentyn chi derbyn y cyllid hon, ffoniwch y feithrinfa ar 01554 770660 neu danfonwch e-bost i camautirion@btinternet.com.

Mae'r feithrinfa yn anelu at gynnig gofal plant hyblyg lle bynnag y bo'n bosibl, rydym yn deall nad oes un ateb yn addas i bawb, felly os ydych yn dymuno prynu oriau ychwanegol, y tu allan i amserau sesiynau, yna mae'n rhaid i chi archebu hyn o flaen llaw am resymau staff.
Er mwyn cyfrifo ffioedd misol ar gyfer llefydd rhan amser, mae’n rhaid lluosi swm wythnosol o 51 wythnos a rhannu gyda’r 12 mis. Rydym yn rhoi disgownt o 10% ar y ffioedd ar gyfer ail blentyn.

Mae ffioedd yn daladwy bob mis o flaen llaw, drwy archeb sefydlog ar y 28ain. Gall sesiynau ychwanegol cael eu trefnu ar sail ad-hoc, a fydd yn cael eu bilio ar wahân at eich ffioedd misol.
Er mwyn i’r plentyn cael cyfle i gyfarwyddo at ein staff a'r amgylchedd newydd, yna mae'n rhaid i ni fynnu bod o leiaf dwy sesiwn yr wythnos yn cael eu trefnu.

Arbed treth ac yswiriant gwladol

Os yw eich cyflogwr yn gweithredu cynllun talebau gofal plant, gallwch arbed arian ar Yswiriant Gwladol a Threth Incwm. Drwy gofrestru ar gyfer cynllun eich cyflogwr, mae hyd at £243 y mis yn cael ei dynnu o'ch cyflog a'i ddefnyddio i ddarparu talebau gofal plant ar gyfer yr un swm. Mae'r swm hwn, sy'n cael ei dynnu o'ch cyflog gros, wedyn yn cael ei eithrio o Yswiriant Gwladol a Threth Incwm. Gall pob rhiant defnyddio talebau gofal plant hyd at £243 y mis.

Talebau Darparwyr

Rydym ar hyn o bryd yn derbyn talebau gan lawer o ddarparwyr, gan gynnwys Accor, os yw’ch cyflogwr yn defnyddio gwahanol ddarparwr fe allwn ni’n hawdd iawn ddod yn gofrestredig gyda nhw.

 

Prosbectws a ffioedd Llwytho i lawr...  
Camau Tirion Polisiiau Llwytho i lawr...  
Ffurflen cofrestru Llwytho i lawr... dychwelwch y ffurflen gyda £35 ffi cofrestri i First Foundations Nursery ltd
Ffurflen gais Llwytho i lawr... (angen i cofrestri os oes lle ar gael)
Diweddaru manylion personol Llwytho i lawr... Newid mewn manylion personol, h.y rhif cyswllt, cyfeiriad ayyb
Rhoi sylw i derfynnu’r cytundeb Llwytho i lawr... (ffurflen contract) rhaid rhoi o leiaf 2 mis o sylw
Ffurflen gais ar gyfer bwcio gwyliau Llwytho i lawr...  
Gorchymyn archeb sefydlog Llwytho i lawr...  
Ffurflen gais i roi meddyginiaeth Llwytho i lawr...  
Ar ôl Ysgol Poster Llwytho i lawr...  
Adroddiad Arolygiad Llwytho i lawr... Adroddiad ar Gylch Meithrin Camau Tirion, Llanelli.

 

DyfynnuOs ydych am wneud apwyntiad i ymweld a’r feithrinfa, danfonwch e-bost i info@camautirion.co.uk neu ffoniwch 01554 770 660

 

 

 

 

  Copyrights © Reserved Camau Tirion Designed by Cariad Web Design